1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ
Αριθμ. 966/2 - ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020,
ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση
στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική
που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και
σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη 
ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην
ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην
ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών,
Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών
Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.
210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Περιβάλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα και για τις δύο εταιρείες. Το 2018:

  • Συντηρήθηκαν 800.000 δέντρα και θάμνοι και 78.000 m2 χλοοτάπητα.
  • Ανακυκλώθηκαν 5.780 κιλά πλαστικού, 1.525 κιλά αλουμινίου, 4.819 κιλά ελαστικών και 23.460 κιλά σιδήρου.
  • Μειώθηκε κατά13% η κατανάλωση πετρελαίου για θέρμανση και Η/Ζ σε σχέση με το 2017.
  • Πραγματοποιήθηκαν 129 24ωρες μετρήσεις με κινητές μονάδες μέτρησης θορύβου. Με βάση τις μετρήσεις, πραγματοποιήθηκε συμπληρωματική τοποθέτηση ηχοπετασμάτων, συνολικού μήκους 418 μ.