1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ
Αριθμ. 966/2 - ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020,
ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση
στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική
που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και
σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη 
ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην
ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην
ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών,
Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών
Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.
210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Εργαζόμενοι

 

Η επιτυχία των δύο εταιρειών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους εργαζόμενούς τους, οι οποίοι δουλεύουν καθημερινά, με αφοσίωση και ευσυνειδησία, για να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους χρήστες της Αττικής Οδού. Το 2018:

  • Οι εταιρείες απασχόλησαν 1.228 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 588 ήταν άνδρες και οι 640 γυναίκες.
  • Όλοι οι εργαζόμενοι εκπαιδεύτηκαν συνολικά 6.569 ώρες πάνω σε διάφορα θέματα σχετικά με το επαγγελματικό τους αντικείμενο.
  • Προσφέρθηκαν 427 μονάδες αίματος από 224 εθελοντές αιμοδότες στην εταιρική Τράπεζα Αίματος.
  • Οι πρόσθετες παροχές προς τους εργαζόμενους αφορούσαν σε ιατροφαρμακευτική κάλυψη, κατασκηνώσεις, παιδικούς σταθμούς, δωροεπιταγές, εκδηλώσεις και εκπαίδευση.