1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ
Αριθμ. 966/2 - ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020,
ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση
στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική
που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και
σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη 
ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην
ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην
ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών,
Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών
Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.
210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Οι δύο εταιρείες, από την αρχή της λειτουργίας τους, τηρούν υπεύθυνη στάση απέναντι στους πελάτες και τους προμηθευτές τους. Το 2018:

  • Η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης, "Αττικές Διαδρομές Α.Ε.", διαχειρίστηκε 23.867 συμβάντα, με μέσο χρόνο ανταπόκρισης 5,9 λεπτά.
  • Το τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών (Τ.Ε.Π.) δέχθηκε 329.162 κλήσεις, που εξυπηρετήθηκαν κατά μέσο όρο σε 1,41 λεπτά, ενώ πραγματοποίησε 6.709 εξερχόμενες κλήσεις.
  • Ο βαθμός ικανοποίησης των χρηστών από την εξυπηρέτηση και τη συμπεριφορά των υπαλλήλων του Τ.Ε.Π. ξεπέρασε το 93,2%.
  • Ο βαθμός ικανοποίησης όσων χρησιμοποιούν την Αττική Οδό από τη συμπεριφορά των υπαλλήλων στα διόδια ανήλθε στο 98,7%.

Οι δύο εταιρείες διαθέτουν 5 πιστοποιήσεις ISO.