1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ
Αριθμ. 966/2 - ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020,
ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση
στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική
που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και
σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη 
ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην
ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην
ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών,
Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών
Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.
210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Πού και πώς θα γίνω συνδρομητής

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού Sars-CoV-2 και των νέων μέτρων που ισχύουν από το Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021, οι συνδρομητές προκειμένου να εισέλθουν στα Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών (Σ.Ε.Σ.) της Αττικής Οδού και του Αυτοκινητόδρομου του Μορέα θα πρέπει να επιδείξουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικό νόσησης (έως 6 μήνες από τη διάγνωση) ή πιστοποιητικό αρνητικού PCR (έως 72 ωρών) ή rapid test (έως 48 ωρών) μαζί με αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα / διαβατήριο / δίπλωμα οδήγησης)

Παρακαλούμε τηρείτε την καθορισμένη απόσταση ασφαλείας των δύο (2) μέτρων και ακολουθείτε τις υποδείξεις του προσωπικού για την είσοδό σας και την παραμονή σας στον χώρο του Σ.Ε.Σ. Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι επιτρέπεται η παρουσία ενός (1) συνδρομητή ενώ για να εισέλθετε στον χώρο είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας.

**************

Οι τρόποι για να αποκτήσετε e-PASS και να γίνετε συνδρομητής μας είναι απλοί:Στο δίκτυο διάθεσης e-PASS, που περιλαμβάνει εκατοντάδες σημεία:

Για τα συνδρομητικά προγράμματα EXPRESS, BONUS, FRIENDLY, MOTO, EXPRESS TRUCK, FRIENDLY TRUCK:Για το πρόγραμμα Express (κατ. 2,3,4):Διαδικασία:

1. Επιδεικνύετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

2. Ενεργοποιείτε τον συνδρομητικό σας λογαριασμό, καταβάλλοντας ορισμένο ποσό, για το πρώτο «γέμισμα» του e-PASS.

Ποσά ενεργοποίησης e-PASS ανά κατηγορία οχήματος 

Κατηγορίες Κόστος

Κατηγορία 1

Μοτοποδήλατα & δίκυκλες μοτοσικλέτες

10.00

Κατηγορίες 2, 3 & 4

Επιβατικά Ι.Χ. & ελαφρά εμπορικά οχήματα
συνολικού ύψους < 2,70m

30.00

Κατηγορία 5

Μικρά και μεσαία HGVs φορτηγά συνολικού ύψους h > 2,70m
με 2 ή 3 άξονες και μεγάλα λεωφορεία (άνω των 15 θέσεων)

50.00

Κατηγορία 6

Μεγάλα φορτηγά HGVs, συνολικού ύψους h > 2,70m
με 4 άξονες ή περισσότερους

100.00

3. Η ηλεκτρονική συσκευή e-PASS ή η ειδική κάρτα λογαριασμού σας παραχωρείται δωρεάν.

Για εγγραφές στο δίκτυο συνεργαζόμενων τραπεζών και επιχειρήσεων, προβλέπεται διαφορετική διαδικασία ενεργοποίησης του e-PASS. Ενημερωθείτε στον εκάστοτε συνεργάτη ή στο 210-6682222  (Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών Αττικής Οδού, Δευτέρα-Σάββατο 08:00-19:00 και Κυριακή 11:00 -19:00) 

 

Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι τα Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών (Σ.Ε.Σ.) βρίσκονται στις εισόδους συγκεκριμένων κόμβων και κατά μήκος της Αττικής Οδού ή του Αυτοκινητόδρομου Μορέα με στόχο την εξυπηρέτηση των χρηστών που κινούνται στους αυτοκινητόδρομους χωρίς να χρειάζεται να εξέρχονται από αυτούς. Για το λόγο αυτό, συνιστάται στους οδηγούς να συνδυάζουν την επίσκεψή τους στα Σ.Ε.Σ. με προκαθορισμένη είσοδό τους στην Αττική Οδό ή στον Αυτοκινητόδρομο Μορέα.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στoυς αυτoκινητόδρoμoυς και στις oδoύς ταχείας κυκλoφoρίας - oι oπoίες διακρίνoνται από τις ειδικές πινακίδες σήμανσης - και στις oδoύς εισόδoυ και εξόδoυ εξ’ αυτών, απαγoρεύεται η κυκλoφoρία πεζών.


Απαραίτητα δικαιολογητικά

Επισκέπτεστε ένα από τα Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών της Αττικής Οδού ή μία από τις συνεργαζόμενες τράπεζες / επιχειρήσεις, για να παραλάβετε δωρεάν την ηλεκτρονική συσκευή e-PASS ή την Κάρτα Λογαριασμού και να ενεργοποιήσετε τον συνδρομητικό λογαριασμό σας. Οι συνδρομητικοί λογαριασμοί που θα ενεργοποιηθούν λειτουργούν με τη μέθοδο της προπληρωμής διελεύσεων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή σας:

  • Ιδιώτες*: 

1. Αστυνομική ταυτότητα 

2. Έγγραφο που να πιστοποιεί τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση κατοικίας (άνω τμήμα εκκαθαριστικού εφορίας ή απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας ή πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ)

2. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος/ων.

  • Ελεύθεροι Επαγγελματίες*:

1. Αστυνομική ταυτότητα,  άδεια/ες κυκλοφορίας οχήματος/ων, ή 

2. Είτε σφραγίδα σας, με τα πλήρη στοιχεία σας (ΑΦΜ, διεύθυνση), είτε τα έγγραφα που προβλέπονται για τους ιδιώτες, καθώς επίσης και 1 εκ των παρακάτω εγγράφων που επιβεβαιώνουν την επαγγελματική σας ιδιότητα (βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή επιτηδευματία ή αποδεικτικό θεώρησης βιβλίου Εσόδων/Εξόδων ή Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών με σφραγίδα ή βεβαίωση ασφαλιστικού Οργανισμού).

  • Εταιρείες: ­­Εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο σε επιστολόχαρτο της εταιρείας, σφραγίδα της εταιρείας, καθώς και φωτοτυπία της/των άδειας/ών κυκλοφορίας του/των οχήματος/ων.

*Σε περίπτωση εγγραφής Ιδιώτη ή Ελεύθερου Επαγγελματία από τρίτο πρόσωπο, είναι απαραίτητη η εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Σημείωση: Οι οδηγοί οχημάτων Ε.Ι.Χ και ελαφρών εμπορικών οχημάτων που επιθυμούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα EXPRESS, μπορούν να πραγματοποιήσουν τη διαδικασία και μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών και επιχειρήσεων.Υπηρεσία Call & Courier

Με ένα τηλεφώνημα, δωρεάν αποστολή του e-PASS με courier στη διεύθυνση που επιθυμείτε.

Διαδικασία

Για εγγραφή στα συνδρομητικά προγράμματα EXPRESS, BONUS, FRIENDLY, MOTO, EXPRESS TRUCK, FRIENDLY TRUCK::

  • Καλέστε στο 210 6682222 (Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών Αττικής Οδού, Δευτέρα-Σάββατο 08:00-19:00 και Κυριακή 11:00 -19:00)
  • Δώστε μας τηλεφωνικά τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, αριθμό κυκλοφορίας οχήματος & διεύθυνση)
  • Σας στέλνουμε το e-PASS δωρεάν με courier.
  • Παραλαμβάνετε το e-PASS και καταβάλλετε το αντίστοιχο ποσό ενεργοποίησης του προγράμματος της επιλογής σας.