1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ
Αριθμ. 966/2 - ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020,
ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση
στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική
που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και
σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη 
ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην
ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην
ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών,
Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών
Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.
210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Συνδρομητικό πρόγραμμα προπληρωμής που παρέχει αυξανόμενη κλιμακωτή έκπτωση ανάλογα με τον αριθμό των διελεύσεων που πραγματοποιείτε σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσο πιο συχνά χρησιμοποιείτε την Αττική Οδό σε μηνιαία βάση, τόσο περισσότερο κερδίζετε. Οι διελεύσεις γίνονται με την ηλεκτρονική συσκευή e-PASS.

Συμφέρει: Το Friendly συμφέρει από 88 διελεύσεις τον μήνα, για τις κατηγορίες 2,3 και 4.

Οχήματα: επιβατικά και ελαφρά εμπορικά οχήματα, συνολικού ύψους έως 2,70 μ.

Ενημέρωση για Συνδρομητικό λογαριασμό:

  • Δωρεάν ταχυδρομική αποστολή μηνιαίου λογαριασμού διελεύσεων με την πλήρη αναλυτική κατάσταση των διελεύσεων για ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες και εταιρείες
  • Υπηρεσία "my e-PASS", μέσω της οποίας ο συνδρομητής βλέπει τους μηνιαίους λογαριασμούς διελεύσεων των δύο τελευταίων ετών.
Τιμοκατάλογος συνδρομητικών προγραμμάτων προπληρωμής FRIENDLY

Κατηγορία οχήματος 2,3,4 5 6

Τέλη διοδίων για διελεύσεις που πραγματοποιούνται εντός του ίδιου ημερολογιακού μήνα Οι εκπτώσεις του παρόντος Τιμοκατάλογου υπολογίζονται βάσει της ισχύουσας ονομαστικής τιμής διοδίων τελών της Αττικής Οδού. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής του παραπάνω αντιτίμου, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής του Τιμοκατάλογου. Τα τέλη διοδίων υπολογίζονται κλιμακωτά ανά συσκευή e-PASS/ Κάρτα Λογαριασμού, για τις διελεύσεις που πραγματοποιούνται από την 1η έως την τελευταία ημέρα κάθε μήνα.

Οι πρώτες 30 διελεύσεις

2,55

6,47 

10,29

Οι επόμενες 20 διελεύσεις
(31η έως 50η)

2,30

5,83

9,28

Οι πέραν των 50 διελεύσεων
(51η και άνω)

2,05

5,20

8,27

Μηνιαίο Πάγιο

(ανά ηλεκτρονική συσκευή e-PASS / Κάρτα Λογαριασμού) Καταβάλλεται ανά ηλεκτρονική συσκευή e-PASS/Kάρτα Λογαριασμού και υπολογίζεται αναλογικά με τον αριθμό των ημερών ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής συσκευής e-PASS/Kάρτας Λογαριασμού.

3,72

Εγγύηση συσκευής e-PASS / Κάρτας Λογαριασμού

0,00

Ελάχιστο ποσό ενεργοποίησης συνδρομής λογαριασμού

30,00

50,00

100,00

Κόστος Ηλεκτρονικής Συσκευής e-PASS/Κάρτας Λογαριασμού Νοείται το ποσό το οποίο θα καταβάλλει ο Συνδρομητής στην Εταιρεία σε περίπτωση που η ηλεκτρονική συσκευή e-PASS/Κάρτας Λογαριασμού δηλωθεί ως κλεμμένη, απολεσθείσα ή κατεστραμμένη.

20,00

ανά ηλεκτρονική συσκευή e-PASS

5,00

ανά Κάρτα Λογαριασμού

Όριο ανανέωσης λογαριασμού με πιστωτική κάρτα Νοείται το όριο το οποίο ενεργοποιεί αυτόματα την πάγια εντολή για την επαναφόρτιση του Συνδρομητικού Λογαριασμού μέσω πιστωτικής κάρτας. Ο Συνδρομητής δύναται να το αναπροσαρμόσει σε μεγαλύτερο ποσό εφόσον επιθυμεί.

(ανά ηλεκτρονική συσκευή e-PASS / Κάρτα Λογαριασμού)

25,00

50,00

Όριο ειδοποίησης χαμηλού λογαριασμού Νοείται το προειδοποιητικό οπτικό και/ή ακουστικό σήμα, το οποίο ειδοποιεί τον Συνδρομητή ότι το υπόλοιπο του Συνδρομητικού Λογαριασμού του είναι χαμηλό και αγγίζει το Όριο Άκυρου Λογαριασμού. Ο Συνδρομητής δύναται να το αναπροσαρμόσει σε μεγαλύτερο ποσό εφόσον επιθυμεί.

(ανά ηλεκτρονική συσκευή e-PASS / Κάρτα Λογαριασμού)

16,00

40,00

Όριο άκυρου λογαριασμού Νοείται το όριο εκείνο του Συνδρομητικού Λογαριασμού πέραν του οποίου δεν επιτρέπεται καμία Συνδρομητική Διέλευση από το ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων. Η τελευταία Συνδρομητική Διέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο Συνδρομητικός Λογαριασμός έχει ως χρηματικό υπόλοιπο ποσό μεγαλύτερο του Ορίου Άκυρου Λογαριασμού. Σε διαφορετική περίπτωση, η διέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από λωρίδα με εισπράκτορα, με την καταβολή του πλήρους αντιτίμου του τέλους διοδίων χωρίς έκπτωση.

(ανά ηλεκτρονική συσκευή e-PASS / Κάρτα Λογαριασμού)

6,00

12,00

Οι τιμές του παρόντος τιμοκαταλόγου περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

Ο παρών τιμοκατάλογος συνδρομητικών προγραμμάτων ισχύει από την 1η Ιουλίου 2016.