1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ
Αριθμ. 966/2 - ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020,
ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση
στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική
που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και
σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη 
ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην
ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην
ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών,
Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών
Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.
210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Συνδρομητικό πρόγραμμα προπληρωμής για φορτηγά, που παρέχει σταθερή έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διελεύσεων που πραγματοποιείτε και τον χρόνο πραγματοποίησής τους. Οι διελεύσεις γίνονται με Κάρτα Λογαριασμού. Επίσης, εφόσον κινείστε στο Διαλειτουργικό οδικό δίκτυο (Ολυμπία Οδό, Μορέα, Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου) μπορείτε να αντικαταστήσετε την Κάρτα Λογαριασμού με τη διαλειτουργική ηλεκτρονική συσκευή e-PASS.

Με αυτή μπορείτε να περνάτε από όλες τις ηλεκτρονικές λωρίδες των συνεργαζόμενων αυτοκινητοδρόμων που δεν θέτουν περιορισμό ύψους και διαθέτουν την ειδική σήμανση.
Λάβετε υπόψη ότι στην Αττική Οδό θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τις λωρίδες με εισπράκτορα, στον οποίο θα δίνετε την ηλεκτρονική συσκευή e-PASS για τη διέλευσή σας (με εξαίρεση τους σταθμούς διοδίων Ρουπακίου, Κορωπίου, Μεταμόρφωσης (προς Ελευσίνα) και Ασπροπύργου (προς Μαρκόπουλο) όπου υπάρχει ηλεκτρονική λωρίδα για φορτηγά).

Συμφέρει: Το ExpressTruck συμφέρει από 1-35 διελεύσεις τον μήνα, για την κατηγορία 5 και από 1-33 διελεύσεις τον μήνα, για την κατηγορία 6.

Οχήματα: Μικρά και μεσαία φορτηγά, συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m με 2 ή 3 άξονες και μεγάλα λεωφορεία (άνω των 15 θέσεων), καθώς και μεγάλα φορτηγά με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m, με 4 άξονες και πάνω.

Ενημέρωση για Συνδρομητικό λογαριασμό:

  • Δωρεάν ταχυδρομική αποστολή μηνιαίου λογαριασμού διελεύσεων με την πλήρη αναλυτική κατάσταση των διελεύσεων για ελεύθερους επαγγελματίες και εταιρείες
  • Δωρεάν ετήσια αναλυτική κατάσταση διελεύσεων για ιδιώτες.
  • Ταχυδρομική αποστολή αναλυτικής κατάστασης μηνιαίου λογαριασμού με χρέωση πάγιου τέλους για ιδιώτες.
  • Υπηρεσία "my e-PASS", μέσω της οποίας ο συνδρομητής βλέπει τους μηνιαίους λογαριασμούς διελεύσεων των δύο τελευταίων ετών.
Τιμοκατάλογος Συνδρομητικών Προγραμμάτων Προπληρωμής EXPRESS TRUCK
Κατηγορία οχήματος 2,3,4 5 6

Tέλος Διοδίων

Οι εκπτώσεις του Τιμοκατάλογου υπολογίζονται βάσει της ισχύουσας ονομαστικής τιμής διοδίων τελών της Αττικής Οδού. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής του παραπάνω αντιτίμου, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής του παρόντος Τιμοκαταλόγου.

2,55

6,47 

10,29

Μηνιαίο Tέλος Αποστολής λογαριασμού

(για ιδιώτες) Στους ιδιώτες συνδρομητές δίνεται η δυνατότητα επιλογής ετήσιας δωρεάν αποστολής τιμολογίου χωρίς αναλυτική κατάσταση των διελεύσεων.

1,00 

Μηνιαίο Τέλος Αποστολής λογαριασμού

(για εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες)

Δωρεάν

Εγγύηση συσκευής e-PASS / Κάρτας Λογαριασμού

0,00

Ελάχιστο ποσό ενεργοποίησης συνδρομητικού λογαριασμού

30,00

50,00

100,00

Κόστος Ηλεκτρονικής Συσκευής e-PASS/Κάρτας Λογαριασμού Νοείται το ποσό το οποίο θα καταβάλλει ο Συνδρομητής στην Εταιρεία σε περίπτωση που η ηλεκτρονική συσκευή e-PASS/Κάρτας Λογαριασμού δηλωθεί ως κλεμμένη, απολεσθείσα ή κατεστραμμένη.

20,00

ανά ηλεκτρονική συσκευή e-PASS

5,00

ανά Κάρτα Λογαριασμού

Όριο ανανέωσης λογαριασμού με πιστωτική κάρτα Νοείται το όριο το οποίο ενεργοποιεί αυτόματα την πάγια εντολή για την επαναφόρτιση του Συνδρομητικού Λογαριασμού μέσω Πιστωτικής Κάρτας. Ο Συνδρομητής δύναται να το αναπροσαρμόσει σε μεγαλύτερο ποσό εφόσον επιθυμεί.

(ανά ηλεκτρονική συσκευή e-PASS / Κάρτα Λογαριασμού)

20,00

50,00

Όριο ειδοποίησης χαμηλού λογαριασμού Νοείται το προειδοποιητικό οπτικό και/ή ακουστικό σήμα, το οποίο ειδοποιεί τον Συνδρομητή ότι το υπόλοιπο του Συνδρομητικού Λογαριασμού του είναι χαμηλό και αγγίζει το Όριο Άκυρου Λογαριασμού. Ο Συνδρομητής δύναται να το αναπροσαρμόσει σε μεγαλύτερο ποσό εφόσον επιθυμεί.

(ανά ηλεκτρονική συσκευή e-PASS / Κάρτα Λογαριασμού)

12,00

40,00

Όριο άκυρου λογαριασμού Νοείται το όριο εκείνο του Συνδρομητικού Λογαριασμού πέραν του οποίου δεν επιτρέπεται καμία Συνδρομητική Διέλευση από το ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων. Η τελευταία Συνδρομητική Διέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο Συνδρομητικός Λογαριασμός σας έχει ως χρηματικό υπόλοιπο ποσό μεγαλύτερο του Oρίου Άκυρου Λογαριασμού. Σε διαφορετική περίπτωση, η διέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από λωρίδα με εισπράκτορα με την καταβολή του πλήρους αντιτίμου του τέλους διοδίων χωρίς έκπτωση.

(ανά ηλεκτρονική συσκευή e-PASS / Κάρτα Λογαριασμού)

2,55 

10,00

Οι τιμές του παρόντος τιμοκαταλόγου περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

Ο παρών τιμοκατάλογος συνδρομητικών προγραμμάτων ισχύει από την 1η Ιουλίου 2016.