1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ
Αριθμ. 966/2 - ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020,
ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση
στο 1024 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική
που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και
σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη 
ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην
ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην
ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών,
Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών
Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.
210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Συνδρομητικό πρόγραμμα προπληρωμής που επιβραβεύει τους τακτικούς χρήστες της

Αττικής οδού, καθώς ο οδηγός μεγιστοποιεί τα οφέλη του στις 47 διαδρομές τον μήνα, επιτυγχάνοντας έτσι έκπτωση 32%!

Συμφέρει: Το Bonus συμφέρει από 36-87 διελεύσεις τον μήνα, για τις κατηγορίες 2, 3 και 4.

Οχήματα:  Επιβατικά και ελαφρά εμπορικά οχήματα, συνολικού ύψους έως 2,70 μ. 

Ενημέρωση για Συνδρομητικό Λογαριασμό:

  • Δωρεάν ταχυδρομική αποστολή μηναίου λογαριασμού διελεύσεων (τιμολόγιο), με την πλήρη αναλυτική κατάσταση όλων των διελεύσεων του προηγούμενου μήνα
    (ημέρα, ώρα, σταθμός διοδίων).
  • Υπηρεσία "my e-PASS", μέσω της οποίας ο συνδρομητής βλέπει τους μηνιαίους λογαριασμούς διελεύσεων των δύο τελευταίων ετών.

Τιμοκατάλογος συνδρομητικού προγράμματος προπληρωμής BONUS

Τέλη διοδίων για διελεύσεις που πραγματοποιούνται εντός του ίδιου ημερολογιακού μήνα Οι εκπτώσεις του Τιμοκατάλογου Συνδρομητικού Προγράμματος υπολογίζονται βάσει της ισχύουσας ονομαστικής τιμής διοδίων τελών της Αττικής Οδού. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής του παραπάνω αντιτίμου, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής του παρόντος Τιμοκατάλογου. Τα τέλη διοδίων υπολογίζονται ανά ηλεκτρονική συσκευή e-PASS για τις διελεύσεις που πραγματοποιούνται από την 1η έως την τελευταία ημέρα κάθε μήνα.

Οι πρώτες 32 διελεύσεις

2,80 

Οι επόμενες 15 διελεύσεις
(33η έως 47η)

Δωρεάν

Οι πέραν των 47 διελεύσεων
(48η και άνω)

2,80 

Μηνιαίο Τέλος Αποστολής Λογαριασμού

Οι εκπτώσεις του παρόντος Τιμοκατάλογου υπολογίζονται βάσει της ισχύουσας ονομαστικής τιμής διοδίων τελών της Αττικής Οδού. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής του παραπάνω αντιτίμου, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής του Τιμοκατάλογου. Τα τέλη διοδίων υπολογίζονται κλιμακωτά ανά συσκευή e-PASS/ Κάρτα Λογαριασμού, για τις διελεύσεις που πραγματοποιούνται από την 1η έως την τελευταία ημέρα κάθε μήνα.

Δωρεάν

Εγγύηση συσκευής e-PASS

0,00

Ελάχιστο ποσό ενεργοποίησης συνδρομητικού λογαριασμού

30,00

Κόστος Ηλεκτρονικής Συσκευής e-PASS  Νοείται το ποσό το οποίο θα καταβάλλει ο Συνδρομητής στην Εταιρεία σε περίπτωση που η ηλεκτρονική συσκευή e-PASS δηλωθεί ως κλεμμένη, απολεσθείσα ή κατεστραμμένη.

20,00

Όριο ανανέωσης λογαριασμού με πιστωτική κάρτα Νοείται το όριο το οποίο ενεργοποιεί αυτόματα την πάγια εντολή για την επαναφόρτιση του Συνδρομητικού Λογαριασμού μέσω πιστωτικής κάρτας. Ο Συνδρομητής δύναται να το αναπροσαρμόσει σε μεγαλύτερο ποσό εφόσον επιθυμεί.

(ανά ηλεκτρονική συσκευή e-PASS)

20,00

Όριο ειδοποίησης χαμηλού λογαριασμού Νοείται το προειδοποιητικό οπτικό και/ή ακουστικό σήμα, το οποίο ειδοποιεί τον Συνδρομητή ότι το υπόλοιπο του Συνδρομητικού Λογαριασμού του είναι χαμηλό και αγγίζει το Όριο Άκυρου Λογαριασμού. Ο Συνδρομητής δύναται να το αναπροσαρμόσει σε μεγαλύτερο ποσό εφόσον επιθυμεί.

(ανά ηλεκτρονική συσκευή e-PASS)

12,00

Όριο άκυρου λογαριασμού Νοείται το όριο εκείνο του Συνδρομητικού Λογαριασμού πέραν του οποίου δεν επιτρέπεται καμία Συνδρομητική Διέλευση από το ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων. Η τελευταία Συνδρομητική Διέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο Συνδρομητικός Λογαριασμός σας έχει ως χρηματικό υπόλοιπο ποσό μεγαλύτερο του Ορίου Άκυρου Λογαριασμού. Σε διαφορετική περίπτωση, η διέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από λωρίδα με εισπράκτορα με την καταβολή του πλήρους αντιτίμου του τέλους διοδίων χωρίς έκπτωση

(ανά ηλεκτρονική συσκευή e-PASS)

2,80

Οι τιμές του παρόντος τιμοκαταλόγου περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

Ο παρών τιμοκατάλογος συνδρομητικών προγραμμάτων ισχύει από την 1η Ιουλίου 2016.